Welkom op de website van Vrije School Valentijn

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.” Deze uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus maakt duidelijk waar onze school voor staat. Het leren zelf is slechts een hulpmiddel; waar het werkelijk om draait is de ontmoeting van het kind in zijn ontwikkeling.

Wie enthousiast is, heeft ruimte om te groeien.
Wie kan en kent, heeft de mogelijkheid om keuzes te maken en vorm te geven aan zijn eigen levensvisie.

Valentijn geeft onderwijs dat past bij de ontwikkeling en levensfase van uw kind.